اولین منطقه آزاد گردشگری کشور

گردشگری هرمزگان

دکتر علی اصغر مونسان که روز شنبه ۷ دی ۹۸ به استان هرمزگان سفره کرده بود، درحاشیه بازدید از پروژه کشتی تفریحی گنجر و در رابطه با اولین منطقه آزاد گردشگری در گفت وگو با خبرنگاران گفت: «هرمزگان هم قطب تجارت و صنعت کشور است و هم درزمینهٔ گردشگری پتانسیل های بی نظیری دارد؛ طول ۱۲۰۰ کیلومتری ساحلی ظرفیت بی نظیری را برای استان هرمزگان ایجاد کرده و می تواند به یکی از قطب های گردشگری دریایی کشور تبدیل شود.»

او با اشاره به اینکه در گذشته بیشتر تمرکز گردشگری در هرمزگان در یکی دو مورد از جزایر آن بود، افزود: «این در حالی است که جزایر بسیار دیگری در هرمزگان وجود دارد که همگی آنها قابلیت این را دارند به سرعت در گردونه و زنجیره گردشگری کشور قرار بگیرند.»

او با بیان اینکه بخش گردشگری باعث توسعه می شود، ادامه داد: «شهری را در دنیا نمی توان به عنوان شهر پیشرفته و توسعه یافته نام ببرید که در آن گردشگری وجود نداشته باشد، هرجایی که گردشگری حضور پیدا کرده موجب رونق و توسعه شده است.»

دکتر مونسان، هدفش از سفر به هرمزگان را اشتراک گذاری ظرفیت ها با استاندار هرمزگان دانست و افزود: «گفت وگو و برنامه ریزی دقیقی برای توسعه گردشگری هرمزگان داشته و تلاش داریم بتوانیم گردشگری دریا محور را بر مبنای گردشگری جزایر استان هرمزگان فعال کنیم.»

برای خرید ارزانترین بلیط هواپیمایی شهرهای جنوبی کشور ما را در ۹۰ticket.ir دنبال کنید.

اولین منطقه آزاد گردشگری


سواحل مکران

او با اشاره به اینکه سواحل مکران موقعیت بی نظیری برای رونق گردشگری دارد، افزود: «در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد دادم اولین منطقه آزاد گردشگری در منطقه مکران شکل بگیرد.»

دکتر مونسان ادامه داد: «هفت منطقه آزاد در کشور داریم که صنعتی تجاری هستند و می توانیم یک منطقه آزاد ویژه گردشگری داشته باشیم با این مفهوم که یک شهر گردشگر را شکل دهیم چرا که در خیلی از کشورهای دنیا ازجمله کشورهای همسایه ما این مسئله وجود دارد.»

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: «این ظرفیت در سواحل مکران وجود دارد که بتوانیم منطقه آزاد گردشگری با محوریت ایجاد یک شهر گردشگر محور در کنار سواحل خلیج فارس ایجاد کنیم.»

برای خرید ارزانترین بلیط هواپیمایی شهرهای جنوبی کشور ما را در ۹۰ticket.ir دنبال کنید.