فرصتهای شغلی

راهی برای درآمد مضاعف

 

کسانی که عضو خانواده بزرگ ۹۰ticket هستند و از خدمات و تخفیفات ویژه این وب سایت بهره مند هستند می توانند خدمات گردشگری دوستان و بستگان خود را از طریق حساب کاربری که در این سامانه دارند تهیه نموده و از این طریق هم به دوستان و بستگان خود کمکی ویژه برای سفری بهتر و بی دغدغه کرده اند و هم می توانند درآمدی مضاعف نسبت به شغل اصلی خود داشته باشند!

شما نیز می توانید در جهت کمک و حمایت از ورزش و سفر با ثبت نام رایگان به خانواده بزرگ ۹۰ticket بپیوندید و از تخفیفات و خدمات بی شمار این سامانه بهره مند شوید.


 

90ticket.ir