مشتریان ۹۰ticket

مشتریان ۹۰ticket

فراگیر شدن ارائه خدمات

بسیاری از ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی کشور ، فدراسیون های ورزشی، دانشگاه ها، بانک ها، شرکت های بزرگ و … در حال عقد قرارداد با مرکز رزرواسیون ۹۰ticket.ir هستند و بسیاری از آن ها تمامی خدمات گردشگری خود را از این سامانه تهیه می کنند و از خدمات بی شمار و تخفیفات ویژه این سامانه بهره مند هستند.


 

90ticket.ir